top of page

נגישות מרכזי תחבורה ותחנות מרכזיות

סיור במתחם וסקירת המרחב המחבר בין התחנה המרכזית ותחנת רכבת ישראל.
בחינת הממשק עם תחנות האוטובוס הסמוכות ובדיקת דרכי הנגישות והתאמתן לסעיפים הרלוונטיים בתקנות הנגישות.

ירושלים

הנגשת אוטובוסים בינעירוניים

במסגרת ביצוע פיילוט של משרד התחבורה לתחבורה ציבורית בינעירונית נגישה עבור אנשים המתניידים בכיסאות גלגלים.
בוצעה בחינה שתכליתה מציאת הקווים הרלוונטיים לתיעדוף בביצוע ההנגשה בהם.
נעשה איסוף, סינון וניתוח נתונים על ידי מערכות GIS לתכנון תחבורה ציבורית.

איסוף מידע וניתוח

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות נחקק בשנת 1998 במטרה להבטיח את השתתפותם השווה בחברה. סעיף 19  לחוק מתייחס לתקנות הנגשת תחבורה ציבורית, בכדי לענות על צרכי הנוסעים עם מוגבלות.

ע"פ סעיף זה תוקנו תקנות שיויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות בתחבורה ציבורית) תשס"ג-2003.


במשרד מועסקים מורשה נגישות שירות ומתו"ס מוסמכים.

נושאים עיקריים בתחום הנגישות:

  • הנגשת המרחב הציבורי

  • הכנת תכניות להנגשת תשתיות

  • תחנות אוטובוס, תחנות מרכזיות.

  • ביצוע סקרי נגישות

  • כתיבת הנחיות, נהלים ורגולציה 

  • ייעוץ  למשרדי ממשלה ובפרט משרד התחבורה

  • ייעוץ לרשויות מקומיות במגוון נושאים הקשורים לנגישות

נגישות

bottom of page